Σαν σήμερα...

Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου 1893, ισχυρότατος σεισμός έπληξε το νησί μας.
Οι γραφές του Διονυσίου Κλάδη, αφορούν τη χρονική περίοδο 1874-1907, και έχουν αμεσότητα γραφής, αποτελούν δε, ντοκουμέντο για την σπουδή και κατανόηση της τοπικής ιστορίας, και όχι μόνο.
Παρουσιάζουν ακόμα και τα όσα δεινά αντιμετώπισε η γενιά της εποχής εκείνης, αλλά και συγκριτικά μας παρέχουν τη δυνατότητα, να κατανοήσουμε τις προσπάθειες, που καταβλήθηκαν εκ μέρους των συμπατριωτών μας, προκειμένου η Ζάκυνθος να ξανακτιστεί.Διαβάστε λοιπόν τι συνέβει την ημέρα του σεισμού αλλά και λίγες ημέρες πριν
Το έτος 1892 λοιπόν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Διονυσίου Κλάδη, ενεργοποιείται για μια ακόμα φορά ο εγκέλαδος στην περιοχή μας, προκαλώντας σεισμική έξαρση.

 • Στις αρχές του χρόνου, 5 Ιανουαρίου σημειώνει χαρακτηριστικά: “Κυριακή, τας ώρας 10 π.μ. έγινε σεισμός”.
 • Στις 9 Αυγούστου επανέρχεται και γράφει: “Κυριακή, τη νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, τας ώρας 2 π.μ. έγινε μικρός σεισμός, τας ώρας 11 π.μ. έγινε (επίσης) σεισμός μικρός”.
 • Στις 15 Αυγούστου συνεχίζει: “Εξακολουθούσι οι σεισμοί…. τας ώρας 11.30΄ μ.μ. έγινε σεισμός δυνατός. Εξακολουθούν οι σεισμοί καθημερινά”.
 • Στις 22 Αυγούστου: “Σάββατο, τας ώρας 2 π.μ. τη νύκτα, έγινε σεισμός δυνατός, δίχως να κάμει καμία ζημιά. Οι άνθρωποι, εκάθησαν εις τους δρόμους, έως την αυγή. Εξακολουθούσι σεισμοί μικροί, να γίνονται. Φόβος μέγας, επικρατεί εις όλους”.
 • Στις 25 Αυγούστου: “Τρίτη, ώρα 10, έγινε σεισμός δυνατός, άνευ ζημίας”.
 • Στις 28 Αυγούστου: “Εξακολουθούσι σεισμοί”.
 • Στις 4 Οκτωβρίου: “Ημέρα Κυριακή, ώρα 4 π.μ. έγινε σεισμός”.
 • Στις 8 Οκτωβρίου: “Πέμπτη, ώρα 1.15΄ έγινε σεισμός”.
 • Στις 13 Οκτωβρίου: “Τρίτη, εξακολουθούν οι σεισμοί, αλλά μικροί και άνευ ζημιών”.
 • Στις 6 Νοεμβρίου: “Παρασκευή, έγινε σεισμός δυνατός, άνευ βλάβης. Εξακολουθούσι δε, καθημερινά σεισμοί”.
 • Στις 23 Νοεμβρίου: “Δευτέρα, τας ώρας 1.15΄ π.μ. έγινε σεισμός δυνατός και έπεσαν οι σταυροί του Αγίου Μάρκου και του κωδωνοστασίου Μητροπόλεως”.
 • Στις 5 Δεκεμβρίου: “Σάββατο, εξακολουθούσι οι σεισμοί”.
  Και ερχόμαστε στο έτος 1893.
 • Στις 11 Ιανουαρίου σημειώνει: “Δευτέρα, κρύο δυνατό. Θύελλα με στουπούλα και σεισμός. Εξακολουθούν οι σεισμοί, ως και πρότερον. Η Ζάκυνθος κάθε στιγμή κινείται”.
 • Στις 19 Ιανουαρίου: “Τρίτη, τας ώρας έξι παρά τέταρτο, σεισμός ισχυρός, όλως τοπικός. Περιστροφικός την κίνηση και τεσσαράκοντα όλα δευτερόλεπτα διαρκέσας, συνεκλόνισε εκ βάθρων την ημετέρα νήσον. Κατέρριψε ως αθύρματα, στέγας και τοίχους, ιερών ναών και οικιών, και κατέλειπε άστεγους πάντας σχεδόν, και ιδία τους αποροτέρους. Κατέστρεψε το ναό της Αγίας Τριάδος. Εις τινάς των οδών, ιδία εις τα υψώματα, εις το κρηπίδωμα της παραλίας, επήνεγκε σπουδαίας ρωγμάς. Τας του Φρουρίου φυλακάς, άπασας κατέστρεψε. Εκ των μόλις διακοσίων οικιών, όπου έμειναν μόνο ολίγο βεβλαμμέναι, όλαι αι λοιπαί οικίαι της πόλεως, κατεδαφίσθηκαν.
  Δι” όλης της αυτής ημέρας, το έδαφος εκλονίζετο. Όλος ο στρατός και τα δημόσια γραφεία κατασκήνωσαν εις σκηνάς εν τη Πλαταία του Γεωργίου”.

Αξίζει να αναφέρουμε και δυο ακόμα σημειώσεις του Διονυσίου Κλάδη, όπου μας δείχνουν την εκμετάλλευση εις βάρος των σεισμοπλήκτων την εποχή εκείνη. Ας τον αφήσουμε να τα περιγράψει ο ίδιος το επόμενο έτος 1894:
Μάρτιος 8: “Κυριακή, επέστρεψε εις την Πατρίδα μας, έπειτα από 8 και 1/2 μήνας περιοδεία, ανά την Αμερική, Ιαπωνία, Ινδίας, περιοδεία μακρά, ο Αρχιεπίσκοπος ημών, Διονύσιος Λάτας. Τον εδέχθη κόσμος πολύς και η φιλαρμονική. Τον παρηκολούθησαν μέχρι Μητροπόλεως, όπου ευλογήσας το λαό και ευχαριστήσας τον κλήρο και το λαό, έφυγε δι” αμάξης, εις την οικία του, κειμένη εις Πόχαλη. Τις είδε, πόσα εμάζωξε εις τα μέρη εκείνα!!”.
Στις 29: “Τετάρτη, εστάλησαν και τα επίλοιπα χρήματα εκ των βοηθημάτων του σεισμού, από την κεντρική επιτροπή των Αθηνών, δια να διανεμηθώσι εις τους πτωχονοικοκυραίους της Πόλεως, όσοι έπαθαν από το σεισμό. Τον κατάλογο δια το ποσόν, όπου θα λάβει έκαστος, τον έκαμαν εις τας Αθήνας κομματικώς, ο Μητροπολίτης Αθηνών, ο Διονύσιος Πανταζής Στεφάνου, Υπουργός των Εξωτερικών και της Δικαιοσύνης και Βουλευτής Ζακύνθου, ο Κωνσταντίνος Αργασάρης Λομβάρδος, Βουλευτής Ζακύνθου, Διονύσιος Σωμερίτης Δικηγόρος, Ιωάννης Παπαδάτος Σχοινάς, Δικηγόρος, όλοι Λομβαρδιανοί. Τους σημειώνω εις το παρόν βιβλίον, προς, αιώνιον ανάθεμα, διότι τα έφαγαν όλα και εμοίρασαν, προς το σκοπό του κόμματος”.

Πηγή: “Κυριότερα Συμβάντα της Νήσου Ζακύνθου” (1874-1907) υπό Διονυσίου Κλάδη, υιού του ιερέως Παναγιώτη, εκδόσεις “Τρίμορφο”, Ζάκυνθος 2004

Σχολιάστε στο facebook

Get Adobe Flash player